Je bent nu hier: Home / Klachtenregeling

Klachtenregeling

“Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Praktijk LenteFit voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat jij als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet kunnen, dan kun je gratis gebruikmaken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het LVNT of anders bij het RBCZ, waar ik ook lid van ben.

Geschilleninstantie

Het staat je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten. Mijn praktijk is bij het SCAG, een erkende geschilleninstantie, aangesloten. 

Contact

Heb je een klacht, ik hoor het graag. Of lees anders deze folder door met meer informatie