Je bent nu hier: Home / Privacy verklaring

Privacyverklaring

Mooi dat je hier bent. Dan kan ik je vertellen hoe ik omga met jouw privacy. Niet alleen maar omdat ik dat leuk vind om te doen. Of dat het een leuk stuk is om te lezen.

Wel omdat privacy belangrijk is en omdat het vanaf 25 mei 2018 verplicht is.

Lenny de Boer Louws, gevestigd aan Provincieroute 113, 8016 GB Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in mijn privacyverklaring.

Ik wens je veel leesplezier en als je vragen of tips hebt, dan hoor ik het graag.

 

Contactgegevens

Praktijk LenteFit
Lenny de Boer Louws
Provincieroute 113
8016 GB Zwolle
www.lentefit.nu
Lenny@lentefit.nu
0648506120
kvk: 68308388
btw: NL149162157B01

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk LenteFit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt hebt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt zoals in de anamnese (vragenlijst)die we samen bespreken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

LenteFit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid
Mijn website heeft zeker niet de bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via lenny@lentefit.nu, dan verwijder ik deze informatie.


Links naar andere website

Het internet is een samenhangend geheel van pagina's die naar elkaar linken. Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn eigen website. Wanneer je op een link naar een andere website klikt, dan houdt daar mijn verantwoordelijkheid op. Je bent op mijn website zolang je de blauwe balk met mijn logo in beeld ziet. Ook is dat te zien aan de adresbalk waar altijd dit te zien is:

voedingsadvies massage zwolle url 1

Sociale media

Heel af en toe deel ik wat op social media. Vaak gaat dit om een blog van mij. Of een trots resultaat van een behandeling die ik heb gegeven.

Om te weten hoe deze bedrijven omgaan met privacy verwijs is graag naar de volgende websites.

FacebookLinkedIn, Twitter

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Praktijk LenteFit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Indien gewenst voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- LenteFit verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

- Het gepersonaliseerd reageren op mijn blogs

- Om de voortgang van jouw behandeling te monitoren.

- IP-adres verzamel ik alleen om mensen die mijn contactformulier of website misbruiken de toegang tot de website te ontzeggen. Denk hierbij aan SPAM bij de blogs of ongewenste post via mijn contactformulier

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik werk voornamelijk alleen en beslissingen neem ik alleen of samen met mijn klanten.

Praktijk LenteFit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (ik dus) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ik bewaar gegevens zolang ik ze nodig heb om mijn klanten van mijn diensten te kunnen voorzien. Wanneer een klant afscheid neemt, dan verwijder ik na 15 jaar de medische gegevens. Dit is vanwege medische wetgeving. Ik doe dit eerder wanneer de klant daar om vraagt. Vanwege mijn administratieve verplichting bewaar ik facturen zolang als wettelijk nodig.

Wanneer je de nieuwsbrief wilt ontvangen bewaar ik hier de benodigde personalia voor. Uiteraard verwijder ik deze gegevens als je daarom vraagt.

Vanwege (medische) wetgeving worden dossiers inclusief naw gegevens minimaal 15 jaar bewaard, mits je wilt dat het verwijderd wordt zoals hierboven aangegeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk LenteFit verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk LenteFit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ik gebruik geen cookies omdat dit de website (heel iets) trager maakt. Ook heb ik zelf een hekel heb aan cookiemeldingen. Ik gebruik dus ook niet actief Google analytics.

Ik bof dat ik, op alle zoektermen die voor mij belangrijk zijn in de bovenste regionen van Google sta in mijn vakgebied. Daardoor laat het zich raden hoe mijn klanten mij weten te vinden. Ook heb ik een vrij duidelijk afzet gebied. Zwolle en omgeving is groot genoeg voor mij. Daarnaast vraag ik vaak aan klanten hoe ze mij hebben gevonden.

Mocht het in de toekomst nodig zijn om wel cookies te gebruiken, dan pas ik uiteraard deze verklaring aan en plaats ik wel cookiemeldingen.

voedingsadvies massage zwolle cookiechecker nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk LenteFit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lenny@lentefit.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Praktijk LenteFit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Praktijk LenteFit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, meldt dit dan via lenny@lentefit.nu.